SERVIS

Pro veškeré dodávané výrobky zajišťujeme kvalitní autorizovaný servis a to jak našimi kvalifikovanými techniky tak i prostřednictvím smluvních servisních organizací.

Periodické bezpečnostní technické kontroly (PBTK) našich výrobků zajišťujeme dle požadavků zákona o zdravotnických prostředcích minimálně 1 x ročně, zákazník obdrží protokol o provedené kontrole jednotlivé přístroje jsou označeny etiketou se záznamem o příští kontrole.

Zaručujeme dostupnost náhradních dílů za příznivé ceny a garantujeme jejich dodávky po dobu minimálně 10 let od ukončení výroby.